به نام خدا

این وبلاگ برای همه ی آقایان و خانم های مذهبی می باشد که شرایط ازدواج دائم را ندارندو قصد دارند بدون آلودگی به گناه وطبق دستورات دین عزیزمان بدنبال گمشده ای برای ازدواج موقت بگردند.تمامی مشخصات سنی و خانوادگی و اعتقادی وتحصیلی خود را بنویسید:ezdevaj_20@yahoo.com

(توجه:این وبلاگ برای دوستیابی نیست)